logo Baner


FAQ akcji dyplomowych

                  Baner_3.png

Regulamin dla respondentów, okolicznościowej akcji dyplomowej z okazji 30 rocznicy wydarzeń rozpoczynających działalność CB Radia w Polsce.


1. Wyjaśnienia zwrotów użytych w regulaminie:

a. stacja dyplomowa - operator grupy Oscar Sierra uprawniony do udziału w akcji dyplomowej i rozdawania punktów wymieniony imieniem i znakiem w ppkt.4 niniejszego regulaminu

b. respondent - każda stacja nawiązująca QSO ze stacjami dyplomowymi posiadająca znak radiowy

c. karta e-QSL - elektroniczne potwierdzenie przeprowadzonej łączności ze stacją okolicznościową możliwa do pobrania indywidualnie przez respondenta ze strony organizatora

d. dyplom z wyróżnieniem - nagroda dla respondentów za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO

    1 - Gold

    2 - Silver

    3 - Bronze

e. dyplomy pocieszenia - nagroda dla respondentów za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO za zdobycie od 4 do 10 miejsca

f. organizator - wymienione w ppkt.7 regulaminu stacje odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji dyplomowej, jej nadzorowanie, podliczenie wyników oraz rozpatrzenie wszelkich wniosków

g. CBP-Award - akcja dyplomowa zorganizowana przez DX group Oscar Sierra dla upamiętnienia 30 rocznicy wydarzeń rozpoczynających działalność CB Radia w Polsce

h. regulamin - niezbędne informacje organizacyjne dla respondentów znajdują się na tej stronie, informacje dla stacji dyplomowych znajdują się na forum OS po wcześniejszym zalogowaniu się

2. Akcja dyplomowa odbędzie się w terminie od 05.04.2021 godz. 00.00 do 25.04.2021 godz. 23.59 czasu UTC 24 h / 7 dni w tygodniu


3. Zalicza się tylko 1 przeprowadzone QSO respondenta ze stacją okolicznościową dziennie w dowolnej modulacji


4. Uprawnionymi do przeprowadzania dyplomowych QSO są niżej wymienione stacje okolicznościowe:

1. 161OS014/CBP - Piotr

2. 161OS031/CBP - Tadeusz

3. 161OS101/CBP - Piotr

4. 161OS219/CBP - Jan

5. 161OS256/CBP - Marek

6. 26OS286/CBP - Jacek

7. 161OS311/CBP - Zbigniew

8. 161OS151/CBP - Andrzej

9. 161OS267/CBP - Adam5. W trakcie akcji dyplomowej dopuszczalne jest zwiększenie ilości wywołujących stacji dyplomowych po ich wcześniejszym zarejestrowaniu sie w formularzu zgłoszeń.


6. Interpretacja i ostateczne rozstrzygnięcia sporów dotyczących akcji CBP-Award, są w wyłącznej gestii organizatorów.


7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie CBP-Award:


161OS014 - PIOTR

161OS256 - MAREK

161OS086 - TOMASZ

26OS303 - JAREK

26OS286 - JACEK

13OS232 - SEBASTIAN


8. Wszyscy biorący udział w łączności okolicznościowej CBP-Award, robią to we własnym zakresie i powinni postępować w zgodzie z obowiązującymi ich przepisami krajowymi i europejskimi, a wszelka odpowiedzialność Organizatorów w tym zakresie jest wykluczona.


9. W ciągu 24 godzin od zakończenia akcji CBP-Award, stacje dyplomowe mogą uzupełnić zaległe wpisy dot. przeprowadzonych QSO.


10. 48 godzin po zakończeniu akcji dyplomowej nastąpi ogłoszenie oficjalnych wyników i udostępnienie przygotowanych dyplomów do samodzielnego pobrania przez respondentów.


11. Wszelkie wnioski kierować na adres award@oscarsierra.pl


12. Organizator w czasie trwania w/w akcji dyplomowej zastrzega sobie prawo w zmianie regulaminu akcji - tylko i wyłącznie w celu jej usprawnienia.