logo Baner


English

Coś o naszym klubie

Zaczęło się od rozmowy dwóch kolegów, bywalców kanału 24 w Ostrowie Wielkopolskim i postawionego pytania; co by było, gdybyśmy założyli swój lokalny klub CB radio? Pomysł w założeniu ciekawy i możliwy do realizacji. W naszym grodzie w zamierzchłych czasach istniał już klub o nazwie Oscar Sierra i tworzyli go pierwsi, zaprawieni w boju radiowcy z czasów PRL....

Członków grupy w początkowej fazie było około dwadzieścia osób z okolic Ostrowa i Kalisza. Nikt wtedy nie przypuszczał, że w przeciągu dziesieciu lat nasz klub rozwinie się do obecnego stanu, że swą obecnością i chęcią reprezentowania klubu zaszczycą nas ludzie z terenu całej Polski, Europy oraz Stanów Zjednoczonych. Wśród nich są tacy, którzy posiadali już swój znak klubowy wypracowany przez lata i rozpoznawalny w świecie radiowym, w naszej grupie znaleźli to coś, co spowodowało że poprosili o swoje miejsce pomiędzy Oscarowcami.

W czerwcu 2014 r w Konstantynowie Łódzkim odbył się nasz 1- szy zlot klubu Oscar Sierra, na którym wszyscy uczestnicy jednogłośnie zdeklarowali organizowanie zlotów każdego roku i od tej pory, w każdy ostatni weekend czerwca spotykamy sie na zlotach. Oprócz tej oficjalnej imprezy na początku grudnia w Ostrowie co roku w rocznicę reaktywacji klubu organizujemy spotkanie Ojców założycieli.

Drogi czytelniku, który jesteś tu po raz pierwszy, to oczywiście w skrócie historia naszego klubu. Jeżeli zajrzałeś na nasze forum, interesujesz się radiem i tym wszystkim w około, jesteś chętny zasilić nasze szeregi, zastanów się po co chcesz wstąpić do klubu.

Jeśli tylko dla znaku, to daj sobie spokój i poszukaj innej grupy nastawionej na ilość. Jeżeli jednak, zależy Ci na wsparciu i poradach kolegów, chcesz uczestniczyć w naszym radiowym życiu, być rozpoznawalny jako członek dynamicznej grupy i czynnie brać udział w jej rozwoju, zarejestruj sie na forum, przeczytaj uważnie nasz regulamin, spełnij wymogi otrzymania znaku i zostaniesz jednym z nas. Postaramy się udzielić odpowiedzi na każde pytanie, gdy będzie trzeba pomóc i wesprzeć.Short story about the clubIt started with a conversation of two friends, regulars on channel 24 in Ostrow Wielkopolski. The question has been asked: what if we set up our own local CB Radio Club? The idea seems to be interesting and feasible. Long time ago there already existed Club with the same name Oscar Sierra and people who created it were radio buff of the PRL...

In the early stages the club was made of 20 poeple from Ostrow, Kalisz and surroundings. Nobody expected that in 10 years the club would grow to its current state and the desire to represent the club would be honored by people from all over the country, Europe and United States of America. Among them are those who have had their club number developed over the years and recognized in the radio world. In our group they found something that made them ask for membership.

Our first reunion took place June in 2014 in Konstantynów Łódzki, where all participants unanimously declared to organize that kind of meetings every year. In addition to this official event at the beginning of December in Ostrów, every year on the anniversary of the club's reactivation, we organize founding Fathers' meetings.

Dear reader, who visits this site for the first time, it's obviously the short piece of our club's history. If you visited our forum, you are interested in radio and all the stuff around and you are eager to join our ranks, think about the reason. If it's only for the sign please don't proceed, find yourself another group focused on increasing the number of members.

If however you appreciate about the support and advice from your colleagues, you want to participate in our radio life, be a recognised member of a dynamic group and actively take part in it's growth, please register on the forum.

Read carefully our terms and conditions, fulfill the requirements to receive your emblem and become one of us. We'll try to answer any questions, when you need help and support.