logo Baner


FAQ akcji dyplomowych

                  Baner_1.png

Regulamin dla Respondentów, okolicznościowej akcji dyplomowej z okazji 10 rocznicy reaktywacji klubu.


1. Wyjaśnienia zwrotów użytych w regulaminie:

a. stacja dyplomowa - operator grupy Oscar Sierra uprawniony do udziału w akcji dyplomowej i rozdawania punktów wymieniony imieniem i znakiem w niniejszym regulaminie

b. respondent - każda stacja nawiązująca QSO ze stacjami dyplomowymi posiadająca znak radiowy

c. karta e-QSL - elektroniczne potwierdzenie przeprowadzonej łączności ze stacją okolicznościową możliwa do pobrania indywidualnie przez respondenta ze strony organizatora

d. dyplom z wyróżnieniem - nagroda za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO

    1 - Gold

    2 - Silver

    3 - Bronze

e. dyplomy okolicznościowe - nagroda za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO za zdobycie od 4 do 20 miejsca

f. organizator - wymienione poniżej stacje odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji dyplomowej, jej nadzorowanie, podliczenie wyników oraz rozpatrzenie wszelkich wniosków

g. 10Y Award - akcja dyplomowa zorganizowana przez DX group Oscar Sierra dla upamiętnienia 10 rocznicy reaktywacji klubu

h. regulamin - niezbędne informacje dla respondentów znajdują się na tej stronie, informacje dla stacji dyplomowych znajdują się na forum OS po wcześniejszym zalogowaniu się

2. Akcja dyplomowa odbędzie się w terminie od 20.06.2020 godz. 00.00 do 19.07.2020 godz. 23.59 czasu UTC 24 h / 7 dni w tygodniu


3. Zasady zaliczania QSO :

przeprowadzone QSO respondenta ze stacją okolicznościową będą zaliczane jako 1 QSO / 1 raz dziennie / oddzielnie dla każdej z dostępnych modulacji SSB , AM, FM. Poniżej przykład:

- 1 dzień QSO SSB stacja 1AB001 - 161OS000/10Y

- 1 dzień QSO AM stacja 1AB001 - 161OS000/10Y dopiero po upłynieciu 15 minut od ostatniego QSO

- 1 dzień QSO FM stacja 1AB001 - 161OS000/10Y dopiero po upłynieciu 15 minut od ostatniego QSO

Wszystkie powyższe QSO będą zaliczone
respondent nadając ze stacji mobilnej nie może wykonać tego samego dnia w tej samej modulacji z tą samą stacją okolicznościową drugiego QSO ze stacji bazowej
ponowne QSO z tą sama stacją w tej samej modulacji tego samego dnia nie będzie zaliczane
czas pomiędzy kolejnymi QSO w różnych dopuszczalnych modulacjach Respondenta X i tej samej Stacji Dyplomowej z którą zrobił już jedno QSO w danym dniu nie może być krótszy niż 15 minut
wszystkie QSO wpisane do logu będą zapisane w czasie UTC

4. Uprawnionymi do przeprowadzania dyplomowych QSO są niżej wymienione stacje okolicznościowe:

1. 161OS256/10Y - Marek

2. 161OS014/10Y - Piotr

3. 161OS031/10Y - Tadeusz

4. 30OS061/10Y - Piotr

5. 161OS086/10Y - Tomasz

6. 161OS099/10Y - Dariusz

7. 161OS101/10Y - Piotr

8. 161OS151/10Y - Andrzej

9. 161OS212/10Y - Artur

10. 161OS219/10Y - Janek

11. 13OS232/10Y - Sebastian

12. 161OS273/10Y - Dariusz

13. 26OS286/10Y - Jacek

14. 26OS303/10Y - Jarek5. W trakcie akcji dyplomowej dopuszczalne jest zwiększenie ilości stacji dyplomowych po ich wcześniejszym zgłoszeniu do organizatora.


6. Interpretacja i ostateczne rozstrzygnięcia sporów dotyczących akcji 10Y-AWARD, są w wyłącznej gestii Organizatorów.


7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 10Y Award:


161OS014 - PIOTR

161OS256 - MAREK

161OS086 - TOMASZ

26OS303 - JAREK

13OS232 - SEBASTIAN


8. Wszyscy biorący udział w łączności okolicznościowej 10Y-AWARD, robią to we własnym zakresie i powinni postępować w zgodzie z obowiązującymi ich przepisami krajowymi i europejskimi, a wszelka odpowiedzialność Organizatorów w tym zakresie jest wykluczona.

9. 72 godziny po zakończeniu akcji dyplomowej nastąpi ogłoszenie oficjalnych wyników.


10. Wszelkie wnioski kierować na adres osaward2020@oscarsierra.pl


11. Organizator w czasie trwania w/w akcji dyplomowej zastrzega sobie prawo w zmianie regulaminu akcji - tylko i wyłącznie w celu jej usprawnienia.