logo Baner


FAQ akcji dyplomowych

                  Baner_2.png

Regulamin dla respondentów, okolicznościowej akcji dyplomowej z okazji 102 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.


1. Wyjaśnienia zwrotów użytych w regulaminie:

a. stacja dyplomowa - operator grupy Oscar Sierra uprawniony do udziału w akcji dyplomowej i rozdawania punktów wymieniony imieniem i znakiem w niniejszym regulaminie

b. respondent - każda stacja nawiązująca QSO ze stacjami dyplomowymi posiadająca znak radiowy

c. karta e-QSL - elektroniczne potwierdzenie przeprowadzonej łączności ze stacją okolicznościową możliwa do pobrania indywidualnie przez respondenta ze strony organizatora

d. dyplom z wyróżnieniem - nagroda dla respondentów za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO

    1 - Gold

    2 - Silver

    3 - Bronze

e. dyplomy pocieszenia - nagroda dla respondentów za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO za zdobycie od 4 do 20 miejsca

f. organizator - wymienione poniżej stacje odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji dyplomowej, jej nadzorowanie, podliczenie wyników oraz rozpatrzenie wszelkich wniosków

g. PID Award - akcja dyplomowa zorganizowana przez DX group Oscar Sierra dla upamiętnienia 102 rocznicy odzyskania Niepodległości Polski

h. regulamin - niezbędne informacje dla respondentów znajdują się na tej stronie, informacje dla stacji dyplomowych znajdują się na forum OS po wcześniejszym zalogowaniu się

2. Akcja dyplomowa odbędzie się w terminie od 02.11.2020 godz. 00.00 do 22.11.2020 godz. 23.59 czasu UTC 24 h / 7 dni w tygodniu


3. Zalicza się tylko 1 przeprowadzone QSO respondenta ze stacją okolicznościową dziennie w dowolnej modulacji


4. Uprawnionymi do przeprowadzania dyplomowych QSO są niżej wymienione stacje okolicznościowe:

1. 161OS014/PID - Piotr

2. 161OS256/PID - Marek

3. 26OS299/PID - Daniel

4. 26OS286/PID - Jacek

5. 161OS031/PID - Tadeusz

6. 161OS151/PID - Andrzej

7. 26OS303/PID - Jarosław

8. 161OS086/PID - Tomek

9. 161OS184/PID - Tomasz

10. 161OS101/PID - Piotr

11. 161OS099/PID - Darek

12. 161OS267/PID - adam

13. 161OS244/PID - Grzegorz

14. 161OS185/PID - Ryszard

15. 161OS239/PID - Tomasz5. W trakcie akcji dyplomowej dopuszczalne jest zwiększenie ilości wywołujących stacji dyplomowych po ich wcześniejszym zarejestrowaniu sie w formularzu zgłoszeń.


6. Interpretacja i ostateczne rozstrzygnięcia sporów dotyczących akcji PID-AWARD, są w wyłącznej gestii organizatorów.


7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie PID Award:


161OS014 - PIOTR

161OS256 - MAREK

161OS086 - TOMASZ

26OS303 - JAREK

26OS286 - JACEK

13OS232 - SEBASTIAN


8. Wszyscy biorący udział w łączności okolicznościowej PID-AWARD, robią to we własnym zakresie i powinni postępować w zgodzie z obowiązującymi ich przepisami krajowymi i europejskimi, a wszelka odpowiedzialność Organizatorów w tym zakresie jest wykluczona.

9. 48 godzin po zakończeniu akcji dyplomowej nastąpi ogłoszenie oficjalnych wyników, oraz udostępnienie przyznanych dyplomów do samodzielnego pobrania przez respondentów.


10. Wszelkie wnioski kierować na adres osaward2020@oscarsierra.pl


11. Organizator w czasie trwania w/w akcji dyplomowej zastrzega sobie prawo w zmianie regulaminu akcji - tylko i wyłącznie w celu jej usprawnienia.