logo Baner


FAQ akcji dyplomowych

                              Baner_5.png

Regulamin dla respondentów, okolicznościowej akcji dyplomowej z okazji 110 rocznicy otrzymania samodzielnej nagrody Nobla przez Marię Skłodowską Curie/ MSC.


1.

  Wyjaśnienia zwrotów użytych w regulaminie:

  a.

   stacja dyplomowa - operator grupy Oscar Sierra uprawniony do udziału w akcji dyplomowej i rozdawania punktów wymieniony imieniem i znakiem w ppkt.7 niniejszego regulaminu

  b.

   respondent - każda stacja nawiązująca QSO ze stacjami dyplomowymi posiadająca znak radiowy

  c.

   karta e-QSL - elektroniczne potwierdzenie przeprowadzonej łączności ze stacją okolicznościową możliwa do pobrania indywidualnie przez respondenta ze strony organizatora

  d.

   dyplom z wyróżnieniem - nagroda dla respondentów za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO      1 - Gold

      2 - Silver

      3 - Bronze

  e.

   dyplomy pocieszenia - nagroda dla respondentów za udział w akcji dyplomowej przydzielana według ilości przeprowadzonych QSO za zdobycie od 4 do 10 miejsca

  f.

   organizator - wymienione w ppkt.10 regulaminu stacje odpowiedzialne za przeprowadzenie akcji dyplomowej, jej nadzorowanie, podliczenie wyników oraz rozpatrzenie wszelkich wniosków

  g.

   MSC-Award - akcja dyplomowa zorganizowana przez DX group Oscar Sierra dla upamiętnienia 110 rocznicy otrzymania przez Marię Skłodowską Curie nagrody Nobla / Maria Skłodowska Curi_x.phpe / MSC

  h.

   regulamin - niezbędne informacje organizacyjne dla respondentów znajdują się na tej stronie, informacje dla stacji dyplomowych znajdują się na forum OS po wcześniejszym zalogowaniu się2.

  Akcja dyplomowa odbędzie się w terminie od 06.11.2021 godz. 00.00 do 21.11.2021 godz. 23.59 czasu UTC 24 h / 7 dni w tygodniu

3.

  Zalicza się tylko 1 przeprowadzone QSO respondenta ze stacją okolicznościową dziennie w dowolnej modulacji

4.

  Punkty będą naliczane wg poniższego klucza :

   1 punkt - dla stacji w obrębie własnego divisionu (np. 161-161, 26-26 itp )

   2 punkty - dla stacji europejskich poza własnym divisionem (np. 161-14, 26-161 itp.)

   3 punkty - dla stacji DX poza europejskich (np. 161-3, 26-2 itp.)

   2 x punkty podstawowe - Joker przyznaje podwójnie punkty z powyższych propozycji5.

  W trakcie trwania awardu Jokerem zostaje stacja lub stacje, której ostatnia cyfra sufiksu jest identyczna z ostatnią cyfrą dnia daty trwania awardu.6.

  Każda stacja wołająca która wg. klucza z powyższego ppkt 5 regulaminu nadaje jako Joker bedzie w niniejszym regulaminie w ppkt 7 opatrzona opisem Joker7.

  Uprawnionymi do przeprowadzania dyplomowych QSO są niżej wymienione stacje okolicznościowe:1. 161OS014/MSC - Piotr

   2021-11-14 - Joker

2. 26OS286/MSC - Jacek

   2021-11-06 - Joker

   2021-11-16 - Joker

3. 161OS031/MSC - Tadeusz

   2021-11-11 - Joker

   2021-11-21 - Joker

4. 26OS303/MSC - Jarosław

   2021-11-13 - Joker

5. 161OS330/MSC - Mariusz

   2021-11-10 - Joker

   2021-11-20 - Joker

6. 161OS327/MSC - Piotr

   2021-11-07 - Joker

   2021-11-17 - Joker

7. 161OS329/MSC - Jarek

   2021-11-09 - Joker

   2021-11-19 - Joker

8. 161OS346/MSC - Sławek

   2021-11-06 - Joker

   2021-11-16 - Joker

9. 161OS151/MSC - Andrzej

   2021-11-11 - Joker

   2021-11-21 - Joker

10. 161OS101/MSC - Piotr

   2021-11-11 - Joker

   2021-11-21 - Joker

11. 161OS325/MSC - Waldemar

   2021-11-15 - Joker

12. 161OS278/MSC - Jurek

   2021-11-08 - Joker

   2021-11-18 - Joker

13. 161OS311/MSC - Zbigniew

   2021-11-11 - Joker

   2021-11-21 - Joker

14. 26OS299/MSC - Daniel

   2021-11-09 - Joker

   2021-11-19 - Joker

15. 161OS256/MSC - Marek

   2021-11-06 - Joker

   2021-11-16 - Joker

8.

  W trakcie akcji dyplomowej dopuszczalne jest zwiększenie ilości wywołujących stacji dyplomowych po ich wcześniejszym zarejestrowaniu sie w formularzu zgłoszeń.9.

  Interpretacja i ostateczne rozstrzygnięcia sporów dotyczących akcji MSC-Award, są w wyłącznej gestii organizatorów.10.

  Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie MSC-Award:  161OS014 - PIOTR

  161OS256 - MAREK

  26OS286 - JACEK

  26OS303 - JAREK

11.

  Wszyscy biorący udział w łączności okolicznościowej MSC-Award, robią to we własnym zakresie i powinni postępować w zgodzie z obowiązującymi ich przepisami krajowymi i europejskimi, a wszelka odpowiedzialność Organizatorów w tym zakresie jest wykluczona.12.

  W ciągu 24 godzin od zakończenia akcji MSC-Award, stacje dyplomowe mogą uzupełnić zaległe wpisy dot. przeprowadzonych QSO.13.

  W ciągu 48 godzin od zakończenia akcji MSC-Award, respondenci mogą składać reklamacje, będą one rozpatrywane przez organizatorów przez następne 24 godziny.14.

  120 godzin po zakończeniu akcji dyplomowej nastąpi ogłoszenie oficjalnych wyników i udostępnienie przygotowanych dyplomów do samodzielnego pobrania przez respondentów.15.

  Wszelkie wnioski kierować na adres award@oscarsierra.pl16.

  Organizator w czasie trwania w/w akcji dyplomowej zastrzega sobie prawo w zmianie regulaminu akcji - tylko i wyłącznie w celu jej usprawnienia.